Gastroenterologia

Gastroenterologia

Gastroenterologia jest taką dziedziną medycyny, która to zajmuje się czynnościami oraz schorzeniami układu pokarmowego, czyli następujących narządów: przełyku, żołądka, jelit oraz odbytu, jak również gruczołów trawiennych, czyli wątroby oraz trzustki. Gastroenterologia zajmuje się także schorzeniami dróg żółciowych. Z kolei hepatologia jest taką dziedziną medycyny, która zajmuje się schorzeniami, budową oraz funkcjonowaniem wątroby, pęcherzyka żółciowego, jak również dróg żółciowych. Hepatologia w Polsce nie należy do specjalności lekarskich. Poradnictwem w zakresie hepatologii w Polsce zajmują się specjaliści chorób zakaźnych oraz gastroenterolodzy. Istnieje wiele schorzeń związanych z tymi kierunkami medycyny. Jedną z chorób układu pokarmowego są zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego. Jest to grupa przewlekłych idiopatycznych zaburzeń. Idiopatycznych oznacza, ze przyczyna choroby nie jest znana. Zaburzenia te przebiegają z objawami ze strony przewodu pokarmowego. Zaburzeniom tym nie towarzyszą odchylenia w badaniach dodatkowych, takich jak badania laboratoryjne, badania obrazowe, czy też badania endoskopowe. Zaburzeniom tym również nie towarzyszą zmiany morfologiczne w narządach. Inną chorobą układu pokarmowego jest aerofagia. Jest to zaburzenie czynnościowe przewodu pokarmowego, które polega na połykaniu powietrza, co prowadzi do odbijania. Ten objaw chorobowy pojawia się często u osób cierpiących na nerwicę.

Podobne artykuły

Choroby czynnościowe odbytu
Wśród chorób czynnościowych odbytu i odbytnicy możemy wyróżnić następujące: czynnościowe nietrzymanie stolca, czynnościowy ból odbytu i odbytnicy oraz czynnościowe zaburzenia oddawania stolca. Czynnościowy ból odbytu jest zaburzeniem, który rozróżnia jeszcze następujące choroby: napadowy ból odbytu oraz przewlekły ból odbytu, a w tym zespół dźwigaczy odbytu oraz nieokreślony ból czynnościowy odbytu i odbytnicy. Z kolei czynnościowe zaburzenia oddawania stolca wyróżnia następujące zaburzenia: defekacja dyssynergiczna oraz nieodpowiednia siła propulsywna podczas defekacji. Wśród chorób czynnościowych u noworodków, niemowląt oraz młodszych dzieci wyróżniamy następujące zaburzenia: ulewania u niemowląt, zespół przeżuwania u niemowląt, zespół wymiotów cyklicznych, kolka niemowlęca, biegunka czynnościowa, dyschezja niemowlęca oraz zaparcie czynnościowe. Z kolei wśród chorób czynnościowych u starszych dzieci oraz młodzieży wyróżniamy kolejno: wymioty i aerofagię, zaburzenia czynnościowe związane z bólem brzucha oraz zaparcie i nietrzymanie stolca. Do wymiotów oraz aerografii wchodzą następujące zaburzenia: zespół przeżuwania u młodzieży dojrzewającej, zespół wymiotów cyklicznych oraz aerofagię. Do zaburzeń czynnościowych związanych z bólem...

Migrena brzuszna
Migrena brzuszna stanowi zaburzenie czynnościowe przewodu pokarmowego, które pojawia się u dzieci w wieku od trzech do piętnastu lat. Zaburzenie to objawia się nagłym oraz nasilonym bólem brzucha umiejscowionym w okolicy pępka. Zaburzenie to pojawia się najczęściej u dziewczynek. Dziewczynki stanowią 60 procent chorych. W przypadku tego zaburzenia obserwuje się dwa szczyty zachorowań: pierwszy pojawia się między piątym a siódmym rokiem życia, a drugi pojawia się między 10 a 12 rokiem życia. Objawy mogą utrzymywać się do wieku dorosłego. Przyczyna tego zaburzenia nie jest znana. Przyjęto jednak, ze zaburzenie to może być związane z nieprawidłowościami impulsów elektrycznych, które powstają w podwzgórzu albo też związane jest z zaburzonym przepływem krwi w tętnicach mózgu. Do objawów migreny brzusznej należą między innymi: silny ból brzucha w linii środkowej ciała wokół pępka, który pojawia się w nocy i trwa od kilku godzin do kilku dni, ból głowy zlokalizowany po jednej stronie, nudności, wymioty,...

Leczenie migreny brzusznej
W celu rozpoznania choroby, jaką jest migrena brzuszna stosuje się następujące kryteria rzymskie: okresy powrotu do normalnego stanu zdrowia trwające przez kilka tygodni lub miesięcy między napadami choroby, napady bólu, które zaburzają normalną aktywność, bólowi brzucha towarzyszą co najmniej dwa stany spośród następujących wymienionych: brak łaknienia, nudności, wymioty, ból głowy, światłowstręt oraz bladość skóry, jak również nie stwierdza się chorób zapalnych, metabolicznych, nowotworowych lub chorób związanych z wadami anatomicznymi, które wywołują podobne objawy. W przypadku leczenia tego zaburzenia dzieciom cierpiącym na migrenę brzuszną zaleca się unikanie bodźców, które mogą wywołać napad. Chodzi tutaj między innymi o następujące bodźce: stres, nieregularny sen, długa podróż, migające lub bardzo silne światło, niedotlenienie lub przedłużające się głodzenie. Ponadto w celu leczenie choroby zaleca się ograniczenie spożycia pokarmów, które zawierają aminy biogenne, azotyny oraz kofeinę. Poza tym trzeba zastosować odpowiednią dietę, która wyklucza spożywanie takich pokarmów jak: kakao, kawę, sery, owoce cytrusowe, pomidory,...

Napadowy ból odbytu
Napadowy ból odbytu jest zaburzeniem czynnościowym przewodu pokarmowego. Choroba ta objawia się napadowym oraz krótkotrwałym bólem w okolicy odbytu. Bóle te pojawiają się najczęściej w nocy oraz po narażeniu na stres, jak również po defekacji. Nie jest znana przyczyna tej choroby, która dotyczy przeważnie młodych mężczyzn. Przyjmuje się, że przyczyną tego zaburzenia są między innymi: nieprawidłowa czynność zwieracza wewnętrznego odbytu, napadowy skurcz tego mięśnia oraz zwieracza zewnętrznego, jak również narażenie na stres. Chorzy na to zaburzenie częściej chorują między innymi na nerwicę lękową, jak również mają skłonności do hipochondrii lub też drobiazgowości. W celu rozpoznania choroby pojawiają się następujące objawy: nawracające epizody bólu zlokalizowanego w odbycie lub dystalnej odbytnicy, czas bólu trwający w zakresie od kilku sekund do kilku minut oraz brak bólu w okolicy odbytu i odbytnicy między napadami. W przypadku częstych ataków bólowych stosuje się następujące środki farmakologiczne: nifedypinę, nitraty oraz klonidynę, jak również salbutamol w postaci wziewnej...